Klíč k Vašemu úspěchu

Hledáte informace o přípravě žádosti o dotaci? Zjišťujete, zda by šel Váš projekt podpořit z fondů EU? Nerozumíte investičním pobídkám? Zadejte návrh, přípravu a zpracování žádostí o dotace profesionálům, kteří se orientují v sytému národních i evropských fondů.

Úspěch

Přenechte nám výběr správné cesty a formu zpracování, určujte pouze cíle a obsahovou podstatu Vašich projektů. Neztrácejte čas. Generujte nápady. Chcete postavit továrnu, rozšířit výrobní kapacity podniku, realizovat inovativní projekty, snížit energetickou náročnost výroby, konstruovat nové výrobky, spustit podnikatelský inkubátor?

Potřebujete do svého týmu odborníka na oblast investic, dotací, projektového managementu, finančního plánování? Obraťte se na Blue Projects Agency!

Naši konzultanti se podílí na budování infrastruktury v celkovém objemu více než 2,1 mld CZK a v současné době přinášíme našim klientům více než 550 mil. CZK. V posledních letech se věnujeme převážně přípravě a administraci projektů podporovaných v rámci Operačního programu podnikání a inovace (OPPI) a investičním pobídkám. Máme rozsáhlé zkušenosti s programy Inovace, Potenciál, Nemovitosti, Rozvoj, ICT a strategické služby, EKO-Energie, ICT v podnicích a Prosperita. 

Společnost Blue Projects Agency má zaveden certifikovaný systém řízení jakosti dle ISO 9001:2009.