Co je cílem?

Položte si základní otázku, co by mělo být cílem jakékoliv optimalizace (zvyšování výkonu) Vaší společnosti? Chvíli přemýšlejte a odpovědi si napište na papír… Jsme přesvědčeni, že jedinou správnou odpovědí je zvýšení zisku Vaší společnosti. Společnosti jako celku. Samozřejmě pokud jste obchodní společnost zřízená za účelem dosahování zisku :-).

Zvýšení zisku musí být podstatné, vzhledem k očekávatelné investici (času, peněz a námahy) i mimořádné. Nemá smysl vydat milión na optimalizaci a získat 1,2 miliónu úspor. Nemá smysl optimalizovat vše, některé systémy (podniky, oddělení) jdou optimalizovat snadno, jiné jen velmi těžko, jsou i takové firmy, které optimalizovat (trvale zlepšit) při nejlepší vůli nelze. Často to ani není potřeba, protože pro celkové zlepšení podniku takové dílčí zlepšení ničím nepřispěje.

Co lze „poměrně“ snadno, je zlepšit (optimalizovat) podniky, které dělají některé známé chyby a nesprávné postupy a přesto se jim daří dosahovat slušného zisku.  V řadě případů vede jen nevelké úsilí k tomu, aby společnost dosahující solidních a stabilních výsledků raketově expandovala pokud by použila jinou cestu.

Některé osvědčené cesty známe a rádi se o ně podělíme, pokud s velkou mírou pravděpodobnosti odhadujeme, že je daná cesta vhodná pro společnost, se kterou spolupracujeme. Naší jedinou komoditou je čas. Času máme málo. Obdobně jako v dotačních projektech pracujeme cíleně pouze na projektech, které „dávají smysl“ a přináší našim klientům „přímé a nevratné“ finanční prostředky. Naším cílem není „ukonzultovat klienta k smrti“. Jsme s našimi klienty na jedné lodi. Často říkáme: „Ne, do tohoto projektu s Vámi nejdeme.“ Optimalizujeme pouze ty společnosti, kde se shodneme s managementem, že přínos „nové cesty“ je natolik významný, že to má smysl pro obě strany.

Kde můžeme významně pomoci?