Podnikatelské poradenství

BPA poskytuje poradenské služby v oblasti podnikatelského poradenství. Mezi oblasti poskytovaných služeb patří oblast ekonomiky a řízení financí, účetní a daňové poradenství, plánování investic, řízení projektů, managementu organizace, marketingu a prodeje, řízení výroby, řízení inovací, řízení procesů, řízení služeb, řízení projektů, řízení rizik, strategického řízení, plánování, organizování, vedení a komunikování.

Projektový cyklus, na jehož naplnění se různou měrou podílí zákazník, zpravidla obsahuje vymezení tématu, stanovení cílů, definici způsobu dosažení cílů a realizaci a verifikaci dosažených výsledků.

Mezi specifické projekty, jež BPA realizuje, patří: