Dotace

Cílem naší společnosti je orientovat se na veškeré poradenství související s dotační politikou ČR a EU, zejména Operačním programem Podnikání a inovace. Pro komplexní přípravu, řízení a monitorování projektů s využitím finanční dotace je nutné uvažovat nejenom o přípravě projektů/žádostí o dotace, ale také o poskytnutí profesionálních služeb vyvolaných získáním dotace.

Dotace

  • Zpracování dotačního auditu
  • Zpracování projektového záměru
  • Dotační poradenství zpracovaného projektu
  • Příprava Studie proveditelnosti nebo Podnikatelského záměru
  • Zpracování finančních a ekonomických analýz
  • Příprava a organizace výběrových řízení
  • Příprava monitorovacích zpráv
  • Příprava žádostí o dotace
  • Podpora klienta při kontrolách dozorových orgánů
  • Příprava projektové dokumentace na archivaci