Jaký je potenciál zlepšení?

Tabulka níže naznačuje meze zvýšení výkonu dané organizace:

Snížení zásob a pracovního kapitálu v systému Zvýšení dostupnosti zásob Zvýšení spolehlivosti dodacích termínů Zrychlení reakční doby na požadavky trhu
Výroba na sklad až o 50% až na 99%
Výroba na zakázku až o 30% až na 99% až o 75%
Distribuce až o 50% až na 98%
Obchodní síť až o 50% až na 98%
Dílenské řízení až o 30% až na 99% až o 75%
Řízení projektů až o 40% až na 95% až o 50%