Zvyšování ziskovosti

stažený souborBPA ve spolupráci s izraelskou společností Inherent Simplicity (Přirozená Jednoduchost) a českou společností Goldratt CZ nabízí pokročilé technologické řešení. Toto řešení umožňuje výrobním a distribučním společnostem podstatným způsobem zvýšit zisk v období růstu a snížit ztrátu v době recese. Výsledků je dosaženo pomocí snížení potřebného pracovního kapitálu, zvýšením dostupnosti zásob, zvýšením spolehlivosti dodacích termínů a zrychlením reakční doby na požadavky trhu.

stažený soubor

Základem řešení na obecné úrovni je využití fyzikálního modelu, který je přenesen do rozhodování o řízeném systému. Vychází z teorie omezení (TOC), která reflektuje jednoduchý fakt, že systém poskytuje takový nejvyšší výkon, jaký je dán jeho nejužším místem.

Systém využívá nový a netradiční algoritmus, který denně získává transakční data z podstatných míst provozu podniku (sklady, prodejny, výroba, dodavatelé, …). Algoritmus identifikuje oblasti vhodné ke korektivním zásahům (zvýšení nebo snížení zásob, nákup, iniciace urgence, stanovení priority transakce či zakázky). Algoritmus sestavuje seznamy denních doporučení, které jsou uplatňovány výkonným managementem tak, že jsou přenášeny zpět do ERP systému ve formě výrobních příkazů, objednávek, převodek a podobně.  Celý proces se postupně automatizuje.

Cílem projetu je mimo jiné:

 • Snížení stavu nedostupných položek
 • Zvýšení obrátky zásob
 • Snížení objemu pozdě nebo vůbec neobjednaných položek
 • Identifikace nadbytečných zásob
 • Pokles stavu zásob při zachování nebo zlepšení dostupnosti zboží
 • Adaptivní optimalizace cílového stavu zásob v čase
 • Rychlá reakce na změnu poptávky na úrovni celého systému

Projekt zvyšování výkonnosti se při realizaci může dotknout těchto oblastí:

 • Výroba
 • Finance a metriky
 • Projektový management
 • Distribuce a dodavatelský řetězec
 • Marketing
 • Prodej a nákup
 • Personální management
 • Strategie a taktika